Via de website en in de salon van Beauty Centrum Apeldoorn worden privacygevoelige oftwel persoonsgegevens verwerkt. IBeauty Centrum Apeldoorn acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Beauty Centrum Apeldoorn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beauty Centrum Apeldoorn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorveeld een contactformulier of inschrijvingsformulier op de website aan Beauty Centrum Apeldoorn verstrekt. Beauty Centrum Apeldoorn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gegevens ingevuld op het intakeformulier (in de salon)

Waarom Beauty Centrum Apeldoorn gegevens nodig heeft

Beauty Centrum Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen. Beauty Centrum Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegveens ook om een maandelijkse online nieuwsbrief te versturen, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Daarnaast kan Beauty Centrum Apeldoorn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (een behandeling). Vóór de meeste behandelingen wordt een intakeformulier ingevuld door de klant, om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang Beauty Centrum Apeldoorn gegevens bewaart

Beauty Centrum Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Beauty Centrum Apeldoorn verstrekt uw persoonsgegegevns alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/ cookies

Op de website van Beauty Centrum Apeldoorn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beauty Centrum Apeldoorn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt (met uitzondering van ons online marketing team).

Google Analytics

Beauty Centrum Apeldoorn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Institut Silencio bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Beauty Centrum Apeldoorn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beauty Centrum Apeldoorn heeft hier geen invloed op. Beauty Centrum Apeldoorn heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beautycentrumapeldoorn.nl. Beauty Centrum Apeldoorn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Voor klachten en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Beauty Centrum Apeldoorn via info@beautycentrumapeldoorn.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgezocht.

Beveiligen

Beauty Centrum Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beauty Centrum Apeldoorn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Institut Silencio door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Institut Silencio op info@beautycentrumapeldoorn.nl. www.beautycentrumapeldoorn.nl is een website van Beauty Centrum Apeldoorn. Beauty Centrum Apeldoorn is als volgt te bereiken:

Postadres: Arnhemseweg 137, Apeldoorn

Vestigingsadres: Arnhemseweg 137, Apeldoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08036654

Telefoon: (055) 5411288

E-mailadres: info@beautycentrumapeldoorn.nl